Arab Center For Arbitration

د. مريم العوا

معلومات أساسية

  • عضو نقابة المهندسين، شعبة الهندسة المعمارية، القاهرة، مصر.
  • عضو نقابة المحامين، القاهرة، مصر.
  • زميل معهد المحكمين المعتمدين، لندن، المملكة المتحدة.
  • محكم معتمد، محكمة لندن للتحكيم الدولي.